Forms

טפסים

טפסים הם בדרך כלל נקודות כאב לכל המשתמשים כיוון שהם לרוב ארוכים וקשים למילוי.
טפסים לא טובים מבלבלים ומשעממים ולעיתים נדירות עובדים.

The 4 C’S of good form design

Clear – ברורים
Concise – מאורגנים
Clever – חכמים
Cooperative – משתפים פעולה עם המשתמש

עשרת הדברות לאיפיון טפסים

1. לציין כותרות ברורות לכל טופס ולכל שדה בטופס.
2. להשתמש בפונטים גדולים וברורים וגודל שדות בהתאם.
3. לספק איזור גדול מספיק ללחיצה (40px/40px) בשדות המילוי.
4. לקבוע גודל שדות בהתאם למידע המוכנס לתוכם. למשל שדה מספר יהיה קטן יותר משדה טקסט.
5. להשתמש בקונבנציות לגבי נראות ומצבי פקדים (לשמור על נראות סטנדרטית). להתיחס לכל מצב של פקד (למשל צ’ק בוקס שיראה לחיץ).
6. יש לספק הודעות שגיאה כלליות והודאות שגיאה לכל שדה בנפרד.
7. לתת מידע ברור לגבי איזה שדה הוא חובה ואיזה אופציונלי.
8. להסתיר שדות לא נחוצים עד לנקודה שבה צריך למלא אותם. כמו למשל בחנות טופס של כתובת חיוב וכתובת למשלוח. נראה את הטופס השני רק במידה והכתובת שונה. ואז נשים צ’ק בוקס שמעיד על כך שזו אותה כתובת והגולש יבטל צ’ק בוקס במידה ולא.
9. לצמצם את השדות הדרושים למילוי ע”י המשתמש למינימום הכרחי. לחלק טפסים לשלבים ובכל שלב שדות נוספים יחשפו.
10. להיות ברורים לגבי איזה מידע על המשתמש להכניס בכל שדה. לתת דוגמאות בשדות לגבי מה צריך למלא.

פקדי בחירה

פקדי בחירה בדידה – Radio Buttons/Drop Down/Toggle – ניתן לבחור רק אפשרות אחת וזה אומר שהשאר לא נכונות, רק אופציה אחת נכונה.
Combo Box – הוא Dropdown המאפשר אינטרקציות נוספות. הוא כמו Dropdown עם שדה להזנת טקסט לחיפוש (כמו בחיפוש פונטים לדוגמא).
בCombo Box אפשר להוסיף גם בחירה מרובה על ידי הוספת ערכים לאותו שדה כמו בשליחת מייל לדוגמא שמוסיפים כתובת מייל.
פקדי בחירה מרובה – Checkbox – בחירה מרובה מרשימת אפשרויות על ידי סימון. זו דרך להוביל אותנו לבחירת הרבה נושאים.
Slider – בחירת ערך מתוך טווך.
תמיד הסליידר נמצא על ערך מסוים כברירת מחדל ברגע שנכנסים לאתר. מתאים כאשר יש משמעות לערכים משוערים בקירוב. כמו למשל טווח מחירים בין 20$-100$ ולא יתאים לבחירת תאריכים. יתאים גם לווליום למשל.

כפתורים

הכפתור זה אחד הדברים הראשונים שהגולשים סורקים באתר. כיוון שהם לא קוראים את כל התוכן באתר.
הטקסט על הכפתור חשוב ביותר – זו ההנעה לפעולה באתר. חשוב שהטקסט יהיה קצר (עד 3 מילים) וברור כאשר הכיתוב והעיצוב אפקטיביים.
סוגי כפתורים:
פעולה / אישור
Split Button – שילוב של כפתור ותפריט.
רצוי לציין בטקסט פעולה מפורשת –  למשל Send / Dont Send.

קישורים

יש לציין במפורש לאן מפנים.
יש להקפיד על נראות ומזמינות.
Natural Language Form – קישורים לחיצים המשולבים כחלק ממשפט.