Market research and competitors

מחקר שוק ומתחרים

הצלחת המוצר שלכם תלויה בהכנה מקדימה מעמיקה.
חשוב לדעת למי מיועד המוצר ולפיכך לאפיין אותו נכון.
עליכם לעבוד עם נתונים אמיתיים ולא להסתמך על דעות שונות.
אין לוותר על מחקר שוק ומתחרים.

מטרות היזם / בעל העסק מול מטרות המשתמש

מטרות היזם:
הגדלת הכנסות.
יצירת לידים.
בניית תדמית.
שימור לקוחות.
מטרות המשתמש / הלקוח:
מילוי צורך / דרישה.
קבלת שירות.
קבלת מידע.
עזרה ותמיכה.

מטרות היזם/ בעל העסק לעיתים מתנגשות עם מטרות הלקוח.
על המאפיין לדאוג שזה יעבוד יחד.

סוגי מחקרים

מחקר כמותני – מחקר המתבסס על כמות האנשים. כמה שיותר – יותר טוב (ביסוס גם על סטטיסטיקות).

מחקר איכותני – מתבסס על ניתוחים איכותיים יותר על גבי המשתמשים המתאימים למוצר.

מטרות מחקר שוק ומתחרים

להכיר את התחום בו אנו פועלים.
ללמוד על המתחרים שלנו (נקודות חוזק וחולשה), איפה הם עונים או לא על נקודות החולשה.
לזהות מגמות וקונבנציות – לדוגמא צ’ט אונליין (BOTׁׂ) זו מגמה.
לחשוף הזדמנויות.

מאפיין חייב להכיר את התחום בו הוא פועל על מנת לאפיין נכונה את המוצר.
זה חלק בלתי נפרד מתהליך עבודה נכון.