User Experience

תכונות מאפיין חווית משתמש

מאפיין האתר צריך להיות יסודי בבחינת כל האפשרויות העומדות בפניו בכל שלבי תהליך יצירת האתר, כיוון שיש המון פרטים קטנים שיש לשים לב אליהם. יש הרבה סוגי משתמשים וסוגי פעולות.
המאפיין לא יכול להסתמך על “תחושת בטן”. כל החלטה איפיונית שלו צריכה להיות מגובה בידע.
מהמאפיין נדרשת גם חשיבה אנליטית על מנת להיות מסוגל לפתור כל סוג של בעיה ביצירת האתר.

המאפיין צריך להיות מאוד יצירתי. בפתרון הבעיות ישנם מצבים שדורשים פתרונות יצירתיים. לעיתים יהיו בעיות שדורשות פתרון וויזואלי וזהו תפקידו של המאפיין למצוא פתרון זה.

שילוב של שתי תכונות אלו יוצר מאפיין ממשקי משתמש טוב.

מאפיין חווית משתמש אחראי לתכנים, לתפריטים, לפקדים, למיקומים וכו’. בעצם על כל הרכיבים והתוכן שמרכיבים את הממשק – כל מה שיופיע על המסך.
המאפיין אחראי על החלטות של מה חשוב יותר ממה ומה יותר קריטי ולתת לו יותר דגש בממשק. היררכיה זו ניתן לבנות באמצעות שימוש במיקומים, בגדלים וכדומה.

המאפיין אחראי גם על פונקציות האתר, כיצד הוא עובד? איך עוברים בין התפריטים? מה ההיררכיה בין הפונקציות השונות ובין דרישות המוצר השונות?

מאפיין מול מעצב

מאפיין הוא לא מעצב ומעצב אינו מאפיין. מאפיין חושב תחילה על פונקציות ותרחישי משתמש ומעצב יחשוב על נראות המוצר – צבעוניות, טיפוגרפיה וכדומה.
המעצב ייתן את המיתוג למוצר והמאפיין יקבע את מבנה המוצר.
באיפיון נשתמש בגווני אפור/שחור/לבן. האיפיון נועד להדגיש את שלושת התחומים של המאפיין: תכולה, היררכיה ופונקציונליות.
בשלב האיפיון לא נתייחס למאפיינים גרפיים – זהו תפקידו של המעצב.
בשלב ההתחלתי של הפרויקט הפונקציונליות חשובה יותר מהנראות.